Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd i Rada Nadzorcza

09:10 18.09.2014
Zgodnie z zapisami Statutu organami Kasy są Zebrania Grup Członkowskich, Rada Nadzorcza oraz Zarząd.

Zarząd kieruje działalnością Kasy i reprezentuje ją na zewnątrz. W skład Zarządu wchodzą:

  • Ryszard Prus – Prezes Zarządu
  • Beata Maj – Wiceprezes Zarządu
  • Anna Tarkowska – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Kasy. W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

  • Paweł Cioch – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Maciej Duszejko – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Marek Okoń – Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Ryszard Ciężki – Członek Rady Nadzorczej
  • Zbigniew Mikołajczyk – Członek Rady Nadzorczej
  • Alina Wnuk-Prysak – Członek Rady Nadzorczej

Członkowie organów Kasy winni wykonywać swoje czynności z największą starannością i dbać o dobro członków oraz Kasy jako całości. Są obowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.