Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd i Rada Nadzorcza

09:10 18.09.2014
Zgodnie z zapisami Statutu organami Kasy są Zebrania Grup Członkowskich, Rada Nadzorcza oraz Zarząd.

Zarząd kieruje działalnością Kasy i reprezentuje ją na zewnątrz. W skład Zarządu wchodzą:

  • Ryszard Prus – Prezes Zarządu
  • Beata Maj – Wiceprezes Zarządu
  • Anna Tarkowska – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Kasy. W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

  • Paweł Cioch – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Maciej Duszejko – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Marek Okoń – Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Ryszard Ciężki – Członek Rady Nadzorczej
  • Zbigniew Mikołajczyk – Członek Rady Nadzorczej
  • Alina Wnuk-Prysak – Członek Rady Nadzorczej

Członkowie organów Kasy winni wykonywać swoje czynności z największą starannością i dbać o dobro członków oraz Kasy jako całości. Są obowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej.

Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania.
Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij więcej informacji.