08:27 25.05.2018

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO):

  1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszym formularzu jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Unii Lubelskiej w Lublinie,
  2.  Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (do dnia 31 sierpnia administratora bezpieczeństwa informacji), z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iod@kasaul.pl
  3. Będziemy przetwarzali Pani/Pana dane osobowe w celu obsługi Pana/Pani zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem formularza, w razie udzielenia zgody na działania marketingowe – w celu prowadzenia działań marketingowych)
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do załatwienia danej sprawy zgłoszonej za pośrednictwem formularza, jak również przez okres wskazany w odpowiednich przepisach prawa, o ile mają one zastosowanie do danej sprawy, zaś w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do daty cofnięcia tej zgody.
  5.  Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub sprzeciwu uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją. W celu realizacji przysługujących Pani/Panu uprawnień należy kontaktować się z nami korespondencyjnie na adres: Kasa Unii Lubelskiej,  ul. Braci Wieniawskich 5b, 20-844 Lublin lub elektronicznie na adres iod@kasaul.pl 
  6. Niezależnie od powyższego przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie swoich danych w deklaracji jest wprawdzie dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem załatwienia zgłoszonej sprawy bądź w przypadku  zgody na działania marketingowe – przedstawienia odpowiedniej oferty w odpowiedzi na zgłoszony w formularzu wniosek.
  8. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przez nas przekazane podmiotom współpracującym z nami przy wykonywaniu czynności związanych z naszą działalnością statutową, tj. agentom SKOK, podwykonawcom świadczącym na naszą rzecz usługi, w szczególności usługi informatyczne, marketingowe i sprzedażowe, windykacyjne, prawne, księgowe i inne usługi pomocnicze (na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych) oraz innym podmiotom upoważnionym do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.