Polityka prywatności

Polityka prywatności

14:27 29.09.2017

1.   Administratorem danych osobowych jest Premium Management spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni (dawniej: Stefczyk Leasing – Towarzystwo Zarządzające SKOK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) z siedzibą w Gdyni, przy ul. Legionów 126-128, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000677966, NIP 586-227-30-23, Kapitał Zakładowy: 176.761.760 zł (wpłacony w całości), gromadząca dane osobowe w zakresie zapisów na otrzymywanie Newslettera Kasa Unii Lubelskiej, poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia do Newslettera Kasa Unii Lubelskiej umieszczonego na stronie www.kasaul.pl, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014, poz. 1182) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 1422).

2.    Administratorem danych osobowych jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Unii Lubelskiej w Lublinie, z siedzibą w Lublinie, ul. Braci Wieniawskich 5B, zarejestrowanaprzez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000000977, NIP 712-016-90-24gromadząca dane osobowe w zakresie składania zapytań o ofertę Kasy Unii Lubelskiej poprzez wypełnienie i przesłanie formularza kontaktowego umieszczonego w serwisie www.kasaul.pl, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014, poz. 1182) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 1422).

3.    W dalszej części Polityki prywatności Premium Management spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni (dawniej: Stefczyk Leasing – Towarzystwo Zarządzające SKOK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) oraz Kasa Unii Lubelskiej zwane są łącznie Administratorem, a postanowienia Polityki prywatności stosuje się wprost do gromadzonych przez nich danych osobowych.

4.    Administrator zapewnia, że będzie dokładać szczególnej staranności, aby zagwarantować należytą ochronę wszystkim przekazanym informacjom osobistym, tak aby uczynić korzystanie z serwisu kasaul.pl jak najbezpieczniejszym dla Użytkowników.

5.    Użytkownicy mogą być proszeni o podanie informacji osobistych:

a)    przy rejestracji

b)    przy wypełnianiu formularza kontaktowego

c)    w innych sytuacjach, w szczególności, kiedy uczestniczyć będą we wszelkiego rodzaju akcjach promocyjnych, grach czy loteriach organizowanych przez Kasę Unii Lubelskiej, Administratora lub osoby trzecie, a także kiedy korzystać będą ze spersonalizowanych funkcji portalu Kasaul.pl.

d)    przy zgłaszaniu Administratorowi problemów związanych z korzystaniem z portalu Kasaul.pl, przy czym Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii takiej korespondencji.

6.   Administrator gromadzi informacje o Użytkownikach do celów niezbędnych do administrowania portalem Kasaul.pl, do celów marketingowych, statystycznych oraz w celu poznania zainteresowań i potrzeb Użytkowników, po to aby dostarczać im materiały, których rzeczywiście potrzebują,  dostosowane do preferencji Użytkowników.  W Bazie Kont przetwarzane są wyłącznie dane osobowe Użytkowników zarejestrowanych.

7.    Administrator uprawniony jest do udostępniania danych osobowych:

a)    podmiotom współpracującym z Administratorem do celów marketingowych

b)    właścicielowi Portalu Kasaul.pl

c)    podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa

8.    Użytkownik zarejestrowany ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont.

9.    Administrator zwraca uwagę Użytkownikom zarejestrowanym, że są oni samodzielnie odpowiedzialni za utrzymywanie w tajemnicy przekazanych im parametrów dających dostęp do osobistych części Portalu, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany przez Użytkownika.

10.    W przypadku korzystania za pośrednictwem portalu Kasaul.pl z informacji udostępnianych przez inne podmioty, podawanie swoich danych osobowych odbywa się na ryzyko Użytkownika. Do takich sytuacji nie ma bowiem zastosowania niniejszy Regulamin, a Użytkownicy proszeni są wówczas o zapoznanie się polityką prywatności danego podmiotu.

11.    W celu dostosowania treści i usług dostępnych za pośrednictwem Portalu do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników, Administrator używa tzw. cookies, tj. krótkich informacji tekstowych zapisywanych na komputerze Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Portalu oraz umożliwiają sprawne identyfikowanie Użytkownika i jego preferencji co pozwala na poznanie jego zachowań i zainteresowań. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niniejszego Portalu.

Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania.
Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij więcej informacji.