Lokata Udziałowa

  • Lokata przeznaczona dla Członków posiadających ponadobowiązkowe udziały w Kasie Unii Lubelskiej (minimalna wartość posiadanych udziałów to 250 zł)
  • Okres trwania lokaty to 13 miesięcy
  • Oprocentowanie depozytu jest stałe w skali roku i wynosi 3,20%
  • Minimalna kwota lokaty to 250 zł
  • Członek Kasy może założyć dowolną ilość Lokat Udziałowych, jednak maksymalna kwota jednej Lokaty Udziałowej lub łączna wartość Lokat Udziałowych jednego Członka Kasy nie może przekroczyć 15-krotności posiadanych ponadobowiązkowych udziałów w Kasie
  • Wycofanie udziałów ponadobowiązkowych jest równoznaczne z podjęciem lokaty przed terminem
  • W przypadku wcześniejszego zerwania lokaty deponent otrzyma kapitał oraz 10% odsetek naliczonych do dnia poprzedzającego wypłatę środków.

Szczegóły w Cenniku Lokat.

Środki zgromadzone na lokacie są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U.2016 poz. 996 z dnia 2016.07.08).

Zostań Członkiem Kasy Unii Lubelskiej

  • Z oferty Kasy Unii Lubelskiej mogą korzystać wszyscy jej Członkowie. Jeśli jeszcze nie jesteś naszym Członkiem, zapoznaj się z warunkami przystąpienia do Kasy Unii Lubelskiej.
  • Na spotkanie w placówce Kasy Unii Lubelskiej przyjdź z dowodem tożsamości. Wypełnij deklarację członkowską, podpisz umowę o prowadzenie rachunku, a nasz doradca finansowy otworzy Twoje Indywidualne Konto Spółdzielcze.

Załóż lokatę

  • Jeśli już jesteś Członkiem Kasy Unii Lubelskiej, przyjdź do naszej najbliższej placówki z dowodem tożsamości i złóż wniosek o otwarcie Lokaty Udziałowej.

Szczegóły w placówkach Kasy.

Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania.
Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij więcej informacji.