Lokata z oprocentowaniem zmiennym

• Okres trwania lokaty może wynosić od 1 do 24 miesięcy.

Brak limitów, jeśli chodzi o minimalną lub maksymalną ulokowaną kwotę.

Automatyczne przelanie kapitału wraz z odsetkami na rachunek w Kasie Unii Lubelskiej po zakończeniu okresu trwania lokaty.

Możliwość podwyższenia oprocentowania lokaty:

A) Możliwość podwyższenia oprocentowania lokaty o +0.05%  dla Członków Kasy, których wynagrodzenie wpływa na jedno z wymienionych kont w Kasie Unii Lubelskiej: IKS Classic, IKS MED lub IKS Deponent od co najmniej 3 miesięcy oraz dodatkowo spełniają dwa z poniższych warunków:

  • posiadają staż członkowski powyżej 36 miesięcy lub
  • ulokują na lokacie kwotę min. 500 000 zł lub
  • wniosą ponadobowiązkowe udziały o wartości min. 2% kwoty wpłacanego depozytu.

B) Możliwość podwyższenia oprocentowania lokaty o +0,10% dla Członków Kasy, którzy spełniają dwa poniższe warunki:

  • posiadają aktywne konto IKS Classic lub IKS MED, na które od co najmniej 3 miesięcy wpływa wynagrodzenie lub świadczenie.
  • aktywnie korzystają z karty VISA, przez okres 3 ostatnich miesięcy (wymóg: 1 transakcja bankomatowa lub płatnicza w miesiącu)

Tabela oprocentowania

Okres oszczędzania 

 Oprocentowanie zmienne, nominalne w skali roku

1-3 miesiące

 1,42% - 1,52%
(1/2 wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego* + stała 0,55 p.p. – 0,65 p.p.)

4-6 miesięcy

1,57% - 1,67%
(1/2 wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego* + stała 0,70 p.p. – 0,80 p.p.)

7-12 miesięcy

 1,77% - 1,87%
(1/2 wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego* + stała 0,90 p.p. – 1,00 p.p.)

13-24 miesiące

 1,87% - 1,97%
(1/2 wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego* + stała 1,00 p.p. – 1,10 p.p.)

* Wartość wskaźnika do dnia 31.03.2017 r. wynosi 1,73% (1/2 WIBOR 3M wynosi 0,87% z dnia 29.12.2016 r.).


Środki zgromadzone na lokacie są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U.2016 poz. 996 z dnia 2016.07.08).


Zostań Członkiem Kasy Unii Lubelskiej

• Z oferty Kasy Unii Lubelskiej mogą korzystać wszyscy jej Członkowie. Jeśli jeszcze nie jesteś naszym Członkiem, zapoznaj się z warunkami przystąpienia do Kasy Unii Lubelskiej.
• Na spotkanie w placówce Kasy Unii Lubelskiej przyjdź z dowodem tożsamości. Wypełnij deklarację członkowską, podpisz umowę o prowadzenie rachunku, a nasz doradca finansowy otworzy Twoje Indywidualne Konto Spółdzielcze.

Załóż lokatę

• Jeśli jesteś już Członkiem Kasy Unii Lubelskiej, przyjdź do naszej najbliższej placówki z dowodem tożsamości i złóż wniosek o otwarcie lokaty.


Szczegóły w placówce Kasy.

Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania.
Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij więcej informacji.