Aktualności

Zaproszenie do składania ofert nabycia wierzytelności

08:48 03.12.2014

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Unii Lubelskiej w Lublinie (dalej SKOK Unii Lubelskiej) działając na podstawie: ustawy z dnia 05 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U.2013.1450 j.t. ze zm.) zaprasza podmioty zainteresowane do składania oświadczeń o zamiarze nabycia wierzytelności.

Do sprzedaży przeznaczony został pakiet wierzytelności złożony z 79 sztuk, których szacunkowa wartość wierzytelności wynosi: 2 033 616 zł (stan na dzień 31.10.2014 r.).

Wartość wierzytelności przeznaczonej do sprzedaży w chwili zawarcia umowy może zwiększyć się o kwotę naliczonych odsetek i poniesionych kosztów oraz zmniejszyć się o kwotę dokonanych spłat.

Oświadczenia o zamiarze nabycia wierzytelności powinny spełniać wymagania określone przez SKOK Unii Lubelskiej w „Warunkach sprzedaży wierzytelności SKOK Unii Lubelskiej” umieszczonych w plikach do pobrania na stronie internetowej SKOK Unii Lubelskiej.

Oświadczenia nie spełniające określonych przez SKOK Unii Lubelskiej warunków zostaną odrzucone.

Termin składania oświadczeń o zamiarze nabycia wierzytelności: do dnia 09.12.2014 r.

Podmioty zainteresowane wzięciem udziału w procesie sprzedaży mogą zadawać SKOK Unii Lubelskiej pytania, przesyłając je drogą mailową na adres: windykacja@kasaul.pl

W dniu 10.12.2014 r. SKOK Unii Lubelskiej dokona wyboru oświadczeń spełniających kryteria określone w warunkach sprzedaży oraz prześle pocztą elektroniczną informację o zakwalifikowaniu do II etapu sprzedaży.

Do dnia 12.12.2014 r. podmioty zainteresowane nabyciem wierzytelności składają propozycje cenowe zakupu wierzytelności.

Do dnia 15.12.2014 r. SKOK Unii Lubelskiej dokona wyboru nabywcy.

Planowany termin zamknięcia transakcji – 19.12.2014 roku.

SKOK Unii Lubelskiej zastrzega sobie prawo odstąpienia od rokowań bez podania przyczyny.

Dokumenty dotyczące sprzedaży wierzytelności:

Warunki pakietowej sprzedaży wierzytelności - plik do pobrania
Porozumienie o zachowaniu poufności - plik do pobrania
Oświadczenie Partnera - plik do pobrania
Oświadczenie braku negatywnych przesłanek dotyczące Partnerów - plik do pobrania


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.