Aktualności

List do członków SKEF

14:10 09.01.2015

SKEF-logo-kwadraturaSzanowni Państwo, Drodzy Członkowie Stowarzyszenia!

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, budujące więź z członkami Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych będzie w tym roku obchodziło 18-tą rocznicę powołania do życia. Słowa, które kierujemy do Państwa, są dla nas okazją do podsumowania pracy w minionym roku i przedstawienia planu działań na rok 2015. Pragniemy jednak zaznaczyć, że wszystkie sukcesy, które osiągnęliśmy w 2014 r. nie byłyby możliwe do osiągnięcia bez składek wpłacanych regularnie przez naszych Członków i ciężkiej pracy całego zespołu pracowników. Dzięki nim możemy realizować nasze cele statutowe, a przede wszystkim działania na rzecz członków i szeroko pojętej ochrony konsumentów.

W 2014 r. kontynuowaliśmy wiele projektów edukacyjnych: „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”, „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”, „Moje pierwsze pieniądze”, „Pomóż oszczędzać rodzinie”, warsztaty i szkolenia o tematyce finansowej. W naszych Ośrodkach Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego udzieliliśmy ponad 1000 bezpłatnych porad, prowadziliśmy Spółdzielczy Arbitraż Konsumencki i Sąd Polubowny – służące polubownym formom rozstrzygania sporów pomiędzy Członkami i Kasami oraz przygotowaliśmy wiele artykułów o charakterze poradnikowym. Warto wspomnieć, że praca i zaangażowanie Stowarzyszenia w różne projekty są również doceniane nie tylko przez SKOK-i i Członków, ale też przez inne instytucje m.in. Caritas, NBP, BIK S.A.

Pamiętajmy, że ogromne znaczenie dla Państwa – naszych Członków i klientów SKOK – ma fakt, że Stowarzyszenie zapewnia Spółdzielczym Kasom Oszczędnościowo-Kredytowym więź organizacyjną wymaganą przez Statut „Kasy” oraz Ustawę o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych. Ponadto, współpracując z ruchem Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, wspieramy Kasy w ich społecznej misji. Mamy nadzieję, że budując więź, pozostajemy w świadomości Państwa, jako organizacja niezwykle potrzebna i działająca w szerokim zakresie na rzecz konsumentów usług finansowych. Stowarzyszenie, prowadząc działalność edukacyjną, doradczą, wydawniczą i charytatywną, popularyzuje edukację finansową i przyczynia się do podnoszenia świadomości ekonomicznej społeczeństwa.

Szanowni Państwo, jako nasi Członkowie, a także Członkowie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych przypominamy, że możecie korzystać z działań specjalnie dedykowanych dla Państwa, takich jak:

  • Bezpłatne porady finansowe, prawne i konsumenckie w naszych Ośrodkach Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego usytuowanych w: Gdyni, Krakowie, Warszawie i Wrocławiu – adresy biur na www.skef.pl
  • Warsztaty i szkolenia z zakresu edukacji finansowej dedykowane dla Członków SKEF i SKOK
  • Spółdzielczy Arbitraż Konsumencki
  • Publikacje wydawnicze
  • Strona internetowa SKEF – www.skef.pl i profil Facebook www.facebook.com/skef.gdynia z bieżącymi informacjami finansowymi oraz n.t. prowadzonych działań, publikacjami oraz poradnikowymi materiałami multimedialnymi

Drodzy Państwo, nasze wsparcie w zakresie bezinteresownej pomocy przekładamy nad każde środowisko i grupę wiekową. Wszystkie nasze działania w tym zakresie, które realizowaliśmy w ubiegłym roku i w latach poprzednich są szczegółowo przedstawione na naszej stronie internetowej, na której zamieszczamy także sprawozdania z działalności Stowarzyszenia, abyście mogli Państwo jak najpełniej zapoznać się z wynikami naszej pracy.

W zakresie planów na 2015 rok SKEF będzie kontynuowało realizację projektów oraz podejmie nowe działania, które zgodne będą z jego misją i celami statutowymi, a przede wszystkim z utrzymaniem więzi ze swoimi Członkami.

Głęboko wierzymy, że 2015 rok przyniesie wiele okazji do rozwoju obszarów naszej działalności oraz realizacji wyznaczonych celów. Wszystkim naszym Członkom, współpracującym z nami SKOK-om, Partnerom i Darczyńcom, którzy w minionym roku aktywnie wspierali nasze przedsięwzięcia, składamy serdeczne podziękowania i życzymy w Nowym Roku 2015 samych sukcesów i powodów do radości. Niech pomyślność nigdy Państwa nie opuszcza, a wiara dodaje sił i energii do realizacji wszystkich planów i zamierzeń.

Z wyrazami szacunku
w imieniu Zarządu i pracowników SKEF
dr inż. Kazimierz Janiak
Prezes Zarządu

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.