Aktualności

XXIII Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli

12:30 14.06.2017

Zarząd Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie, działając na podstawie § 28 Statutu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie, zwołuje na dzień 29 czerwca 2017 r. (czwartek) na godz. 16.00 XXIII Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie.

W przypadku braku, co najmniej połowy Przedstawicieli (quorum), XXIII Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu w II terminie, o godz. 16.30 i będzie zdolne do podejmowania ważnych uchwał bez względu na ilość obecnych Przedstawicieli z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016.
 7. Przedstawienie informacji o realizacji wniosków polustracyjnych.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego oraz zweryfikowanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego za rok 2016.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie za rok 2016.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia straty za rok 2016.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Kasa może zaciągnąć.
 12. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu postępowania naprawczego.
 13. Zamknięcie obrad.

Obrady XXIII Zwyczajnego Zebrania Przedstawicieli odbędą się w sali konferencyjnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie przy ul. Braci Wieniawskich 5B.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej, roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Kasy, sprawozdanie finansowe za rok 2016 i opinia biegłego rewidenta są wyłożone w sekretariacie siedziby Kasy przy ul. Braci Wieniawskich 5B.

Zarząd informuje, że zgodnie z postanowieniami Statutu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie, Członek Kasy niebędący Przedstawicielem może uczestniczyć w Zebraniu Przedstawicieli bez prawa głosu po uprzednim pisemnym poinformowaniu Zarządu Kasy, na co najmniej 10 dni przed zebraniem.

Lublin, dnia 13 czerwca 2017 r.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.